O firmě

Ve správních firmách SPRÁVA NEMOVITOSTÍ KRKONOŠE, s.r.o. (IČ 274 37 078) a SPRÁVA NEMOVITOSTÍ KRKONOŠE CZ, s.r.o. (IČ 288 21 661) došlo v roce 2018  ke změně vlastníka a s tím souvisejícím změnám názvu a sídla společnosti, IČ zůstává zachované - nové názvy společnosti jsou:
 
    - CEBYT Krkonoše s.r.o. , sídlem Ostrovní 222/8, 110 00 Praha 1, IČ 274 37 078
 
    - CEBYT Krkonoše CZ s.r.o., sídlem Ostrovní 222/8, 110 00 Praha 1, IČ 288 21 661
 
Obě společnosti mají společnou provozovnu na adrese Horská 6, 541 01 Trutnov.
 
 
V provozovně byl vytvořen nový tým pro zajišťování správy nemovitostí v Trutnově a okolí. Základem firmy jsou kvalitní zaměstnanci, kteří mají o svoji práci zájem, neustále se vzdělávají, získávají stále nové zkušenosti a spolupracují s odborníky z dalších souvisejících oborů (právníky, odbornými technickými firmami, apod.). Úkolem je nabídnout široké spektrum služeb v oblasti správy nemovitostí a pracovat na trvalém rozšiřování tohoto spektra činností a služeb.
 
 
Kancelář v Horské 39 byla uzavřena, telefonní číslo 774 202 362 bylo zrušeno.
 

PROVOZOVNU NAJDETE NA NOVÉ ADRESE - v ul. HORSKÁ 6, TRUTNOV  (naproti obchodnímu domu Máj, 1. patro, hned vedle pobočky České pojišťovny.

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO VAŠI KOMUNIKACI S NÁMI: 604 738 680

 

MAILOVÉ ADRESY URČENÉ PRO VAŠI KOMUNIKACI S NÁMI:

Upřednostňujeme komunikaci prostřednictvím mailové korespondence. Aby Vaše požadavky nezůstaly zapomenuty, prosíme používejte nové kontaktní E-mailové adresy:

 
 
 
Mailová adresa určená pro komunikac ohledně běžných správních činností, nahlašování změn počtu osob, zasílání pokynů a informací potřebných k řádnému provádění správní činnosti:

   sprava@cebyt-krkonose.cz   

 
 
 
Mailová adresa určená pro zasílání faktur a ostatních účetních dokladů:

uctarna@cebyt-krkonose.cz

 
 
Mailová adresa určená pro zasílání podkladů pro mzdy:

mzdy@cebyt-krkonose.cz

 
 
Mailová adresa určená pro komunikaci s technickým oddělením (řešení technických problémů na objektu, zasílání revizních zpráv, objednávy technických činností apod.):

technik@cebyt.cz

 
.