Technická správa nemovitosti

Technickou správu zajišťujeme prostřednictvím technického oddělení v mateřské společnsoti CEBYT, a.s. Toto oddělení ma k dispozici moderni software za účelem evidence zakázek, informací, dokumentů, fotografií apod. Díky tomuto softwaru uchováváme důležité informace, které by jinak snadno upadly v zapomnění, např. informace o technickém vybavení objektu, provedených oprsavách způsobu provádění oprav, cenách oprav apod.